بهینه‌سازی تعداد پیزومترها در پیش‌بینی سطح آب‌های زیرزمینی با روش‌های PCA و زمین‌آماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی GIS، دانشکده ژئودزی-ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی

2 استاد گروه مهندسی GIS، دانشکده ژئودزی-ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی

3 استادیار گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Piezometers Number for Groundwater Level Prediction Using PCA and Geostatistical Methods

نویسندگان [English]

  • Navid Hooshangi 1
  • Ali Alesheikh 2
  • A Nadiri 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater
  • Interpolation
  • Piezometers
  • Principal component analysis
  • Tabriz aquifer