نویسنده = سید جلال طباطبایی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر شدت نور و شوری کلرید سدیم بر رشد شاخ و برگ و جذب برخی عناصر ترخون فرانسوی (Artemisia dracunculus L.)

دوره 24، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 147-158

محمد گویلی کیلانه؛ سید جلال طباطبایی؛ صاحبعلی بلند نظر


2. تأثیر سطوح کلرید سدیم و نیتروژن بر رشد، غلظت ویتامین C و نیترات سبزی هالوفیت Suaeda aegyptiaca

دوره 24، شماره 1، بهار 1393، صفحه 239-250

محمد امین ذاکری اصل؛ صاحبعلی بلندنظر؛ شاهین اوستان؛ سید جلال طباطبایی


3. تأثیر شکل نیتروژن و pH محلول غذایی بر جذب و غلظت پتاسیم، کلسیم، منیزیم و سدیم در ریشه و بخش هوایی اسفناج

دوره 20، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 111-131

نصرت اله نجفی؛ منصور پارسازاده؛ سید جلال طباطبایی؛ شاهین اوستان