نویسنده = R Delirhasannia
تاثیرات توام انواع سیستم و سطوح مختلف آب آبیاری بر عملکرد کلزا در اقلیم نیمه خشک

دوره 34، شماره 2، تیر 1403، صفحه 39-59

10.22034/ws.2023.55621.2517

مصطفی قهرمان نژاد؛ رضا دلیرحسن نیا؛ ابوالفضل مجنونی هریس؛ داود زارع‌حقی


مدل سازی، بررسی روند و پیش بینی حداکثر میانگین دمای شمال غرب ایران

دوره 34، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 55-73

10.22034/ws.2022.50866.2465

وحدت احمدی فر؛ رضا دلیرحسن نیا؛ سعید صمدیان فرد؛ تیما محمدزاده


تعیین کیفیت آب چاه‌های کشاورزی دشت سراب جهت استفاده در سیستم‌های‌ آبیاری تحت فشار

دوره 29، شماره 2، تیر 1398، صفحه 185-198

مهناز تلسچی امیرخیزی؛ رضا دلیرحسن نیا؛ پرویز حقیقت جو؛ ابوالفضل مجنونی هریس


بررسی ریسک کاشت و تعیین زمان مناسب آبیاری تکمیلی گندم دیم در دشت تبریز

دوره 27، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 307-320

معین هادی؛ ابوالفضل مجنونی هریس؛ رضا دلیرحسن نیا


بررسی تجربی و عددی توزیع رطوبت خاک در آبیاری قطره ای زیر سطحی در خاک‌های لایه‌ای مسطح و شیب دار

دوره 26، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 13-27

زهرا نوروزیان؛ علی‌اشرف صدرالدینی؛ امیرحسین ناظمی؛ رضا دلیرحسن نیا