نویسنده = سینا بشارت
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی مدل 2D HYDRUS در شبیه‌سازی حرکت آب و نیترات در آبیاری فارو ذرت

دوره 27، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 135-146

الناز رضائی آباجلو؛ سینا بشارت؛ وحید رضاوردی‌نژاد


2. ارزیابی نرم افزار HYDRUS در برآورد عمق آب ذخیره شده و الگوی رطوبتی آبیاری قطره ای سطحی

دوره 26، شماره1 بخش 2، بهار 1395، صفحه 287-301

محمد بزانه؛ افشین خورسند؛ کامران زینال زاده؛ سینا بشارت


3. استفاده از نرم افزار HYDRUS در شبیه سازی حرکت و جذب آب درخاک و ارائه نرم افزار SWMRUM

دوره 22، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 121-137

سینا بشارت؛ امیرحسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ صداقت شهمراد


4. استفاده از نرم افزار HYDRUS در شبیه سازی حرکت و جذب آب درخاک و ارائه نرم افزار SWMRUM

دوره 21، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 121-137

سینا بشارت؛ امیرحسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ صداقت شهمراد


5. اندازه گیری و مدل سازی جذب آب توسط ریشه در خاک

دوره 19، پاییز و زمستان، زمستان 1388، صفحه 113-128

سینا بشارت؛ امیرحسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی