نویسنده = محمود شفاعی بجستان
تعداد مقالات: 6
1. بررسی آزمایشگاهی عملکرد صفحات مثلثی بر توپوگرافی بستر در رودخانه‌های مستقیم

دوره 30، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 91-102

نوشین نجفی بیرگانی؛ محمود شفاعی بجستان؛ محمد بهرامی یاراحمدی


2. زاویه بهینه آبگیری از کانال اصلی با کناره شیب‌دار

دوره 25، شماره 4 بخش 2، زمستان 1394، صفحه 243-255

مهدی کرمی مقدم؛ محمود شفاعی بجستان؛ مهدی نورزاده حداد


3. بررسی پروفیل‌های طولی سرعت در اطراف سری آبشکن‌های نوع باندل‌لایک

دوره 25، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 105-116

زهرا شجاعیان؛ سید محمود کاشفی پور؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ محمود شفاعی بجستان


4. توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه ملایم با وجود تک صفحه محافظ ذوزنقه‌ای و مستطیلی

دوره 25، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 93-103

محسن کرامت زاده؛ محمود شفاعی بجستان؛ کاظم اسماعیلی؛ محمد بهرامی یاراحمدی


6. بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در قوس 90 درجه تند کانال مستطیلی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 257-268

عزیز سوزه پور؛ محمود شفاعی بجستان؛ یوسف قدو