زاویه بهینه آبگیری از کانال اصلی با کناره شیب‌دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 - استاد، گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimum Water Intake Angle from Main Channel with Slopping Bank

نویسندگان [English]

  • Mehdi Karami Moghaddam 1
  • Mahmoud Shafai Bajestan 2
  • Mahdi Nourzadeh Haddad 1

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delivery flow
  • Intake
  • Optimum delivery angle
  • Stream tube dimensions
  • Suspended load entry