نویسنده = سعید صمدیان فرد
توزیع آب در خاک تحت آبیاری قطره‌ای توسط تحلیل گشتاور با کاربرد دبی‌های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1403

10.22034/ws.2022.51372.2472

سمیرا مسلمی؛ امیر حسین ناظمی؛ سید علی اشرف صدرالدینی؛ سعید صمدیان فرد؛ فاطمه میکائیلی


پیش‌بینی دمای نقطه شبنم با استفاده از مدل‌های مبتنی بر درخت و هسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1403

10.22034/ws.2024.58785.2540

علی حمیدزاده؛ سعید صمدیان فرد


برآورد دمای خاک در اقلیم‌های مختلف با استفاده از روش‌های داده‌محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1403

10.22034/ws.2024.59886.2549

آیناز وفائی؛ عرفان عبدی؛ سعید صمدیان فرد


برآورد تبخیر از تشت در سه اقلیم متفاوت با استفاده از روش های داده محور

دوره 34، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 113-132

10.22034/ws.2023.54068.2498

مجتبی ایزدیار؛ سعید صمدیان فرد؛ ابوالفضل مجنونی هریس؛ سید علی اشرف صدرالدینی


بررسی روند شاخص‌های دبی کم جریان در رودخانه‌های منتخب استان لرستان

دوره 33، شماره 2، تیر 1402، صفحه 91-104

10.22034/ws.2021.46123.2416

یعقوب دین پژوه؛ پگاه حیدری؛ سعید صمدیان فرد