اثر قارچ‌های میکوریز آربوسکولار بر میزان جذب عناصر غذایی، برخی شاخص‌های رشدی و میزان اسانس گیاه مرزه در شرایط تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

2 دانشیار بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

3 استاد بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

4 دانشیار بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Nutrients Uptake, Some Growth Indices and Essence Oil Content of Satureja hortensis under Salinity Stress Conditions

نویسندگان [English]

  • Behjat Jabalbarezi 1
  • Mahdi Zarei 2
  • Najafali Karimian 3
  • Mohammad Jamal Saharkhiz 4

کلیدواژه‌ها [English]

  • Claroideoglomus etunicatum
  • Essence oil content
  • Nutrients
  • Rhizophagus intraradices
  • Salinity stress
  • Savory plant