ارزیابی و مقایسه شبکه‌های عصبی GRNN، MLP و RBF در تخمین تبخیر- تعرق گیاه مرجع، خیار و گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Comparison of GRNN, MLP and RBF Neural Networks for Estimating Cucumber, Tomato and Reference Crops’ Evapotranspiration in Greenhouse Condition

نویسنده [English]

  • Vahid Rezaverdinejad

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air vapor pressure
  • Artificial neural network
  • Cucumber
  • evapotranspiration
  • Incoming radiation
  • Tomato