کلیدواژه‌ها = Pb
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر سطوح مختلف سرب بر جمعیت باکتری¬ و قارچ¬ در طول انکوباسیون خاک

دوره 22، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 173-182

علی مولائی؛ ناصر علی¬اصغرزاد؛ شاهین اوستان


3. تأثیر محتوای رطوبتی خاک و شیب ولتاژ بر حذف الکتروسینتیکی سرب، روی و کادمیوم از یک خاک آهکی آلوده

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 177-199

حسین بیرامی؛ محمدرضا نیشابوری؛ شاهین اوستان