کلیدواژه‌ها = کیفیت خاک
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر تیپ جامعه گیاهی بر توزیع اندازه خاکدانه‌ها در حوضه گنبد (همدان)

دوره 26، شماره 4.2، زمستان 1395، صفحه 257-271

خدیجه سالاری نیک؛ محسن نائل؛ علی اکبر صفری سنجانی؛ قاسم اسدیان


2. اثر تغییر کاربری بر خصوصیات کیفی و کانی شناسی رس خاک در منطقه والارود استان زنجان

دوره 26، شماره1 بخش 1، بهار 1395، صفحه 305-316

پریسا علمداری؛ بهاره رضایی؛ احمدi گلچین


3. اثر منابع آلی و شیمیایی نیتروژن بر عملکرد دانه برخی ارقام کلزا و ویژگی‌های خاک

دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 205-217

معرفت مصطفوی‌راد؛ زین‌العابدین طهماسبی سروستانی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ امیر قلاوند


5. اثرات تناوب زراعی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم دیم

دوره 20، شماره 1، بهار 1389، صفحه 73-86

مهدی رحمتی؛ محمد رضا نیشابوری؛ شاهین اوستان؛ ولی فیضی اصل