کلیدواژه‌ها = رس
تعداد مقالات: 4
2. مقایسه تکامل خاک‌های مختلف براساس میزان توسعه افق آرجیلیک

دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 253-265

ویدا منتخبی کلجاهی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ حسین رضائی


3. ارزیابی دقت دستگاه انعکاس سنجی حوزه زمانی در خاکهای رسی و شنی شور

دوره 26، شماره 2 بخش 2، تابستان 1395، صفحه 43-52

معصومه فراستی؛ مهسا رحمانی