کلیدواژه‌ها = MODFLOW
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی مقایسه ای مدل عددی و شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی کمی و کیفی آبخوان دشت نجف آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

معصومه زارع؛ حمیدرضا غفوری؛ حمیدرضا صفوی


2. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب‌ زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت سراب)

دوره 30، شماره 1، بهار 1399، صفحه 153-166

رقیه احمدی فر؛ مرتضی موسوی؛ مجید رحیم زادگان


3. تأثیر احداث سد زیرزمینی بر آبدهی قنات با استفاده از مدل MODFLOW (مطالعه موردی صوفی- ماکو)

دوره 26، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 295-305

بابک واحددوست؛ حسین رضایی؛ جواد بهمنش


4. شبیه¬سازی عددی جریان و انتقال آلودگی در آبهای زیرزمینی مطالعه موردی: آبخوان دشت نهاوند

دوره 23، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 43-57

حسین بانژاد؛ حمید محب زاده؛ محمدحسین قبادی؛ مجید حیدری