کلیدواژه‌ها = MODFLOW
تعداد مقالات: 4
2. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب‌ زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت سراب)

دوره 30، شماره 1، بهار 1399، صفحه 153-166

رقیه احمدی فر؛ مرتضی موسوی؛ مجید رحیم زادگان


3. تأثیر احداث سد زیرزمینی بر آبدهی قنات با استفاده از مدل MODFLOW (مطالعه موردی صوفی- ماکو)

دوره 26، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 295-305

بابک واحددوست؛ حسین رضایی؛ جواد بهمنش


4. شبیه¬سازی عددی جریان و انتقال آلودگی در آبهای زیرزمینی مطالعه موردی: آبخوان دشت نهاوند

دوره 23، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 43-57

حسین بانژاد؛ حمید محب زاده؛ محمدحسین قبادی؛ مجید حیدری