کلیدواژه‌ها = عمق آب زیرزمینی
تعداد مقالات: 3
1. پیش‌بینی عمق آب زیرزمینی با استفاده از مدل طیفسنجی سری‌های زمانی

دوره 28، شماره 1، بهار 1397، صفحه 145-158

سید احسان فاطمی؛ رسول قبادیان؛ مژگان پاک بین


2. بررسی نوسانات عمق آب زیرزمینی در دشت ملایر

دوره 22، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 173-190

حمید زارع¬ابیانه؛ مریم بیات ورکشی؛ صفر معروفی


3. ۰ارزیابی مدل آگروهیدرولوژیکی SWAP در برآورد نوسانات سطح ایستابی و شدت جریان زهکشی زیرزمینی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 157-171

حمیده نوری؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی نژاد؛ مجید وظیفه دوست