کلیدواژه‌ها = آبیاری تکمیلی
تعداد مقالات: 2
1. استفاده تلفیقی از مدل AquaCrop و روش توماس- فیرینگ در بررسی عملکرد گندم دیم

دوره 29، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 95-108

مریم السادات واعظ ‌مدنی؛ احمد فاخری‌فرد؛ ابوالفضل مجنونی هریس


2. بررسی ریسک کاشت و تعیین زمان مناسب آبیاری تکمیلی گندم دیم در دشت تبریز

دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 307-320

معین هادی؛ ابوالفضل مجنونی هریس؛ رضا دلیرحسن نیا