کلیدواژه‌ها = تابع تولید
تعداد مقالات: 3
1. تعیین تابع برتر آب – شوری – عوامل کیفی عملکرد ارقام پنبه ورامین و خرداد

دوره 27، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 49-61

محمد حسین نجفی مود؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی


2. برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید جو در شبکه آبیاری دشت قزوین

دوره 22، شماره 1، بهار 1391، صفحه 187-200

مهدی احسانی؛ باب اله حیاتی؛ قادر دشتی؛ محمد قهرمان زاده؛ جواد حسین‌زاد


3. الگوبندی عملکرد محصولات مختلف در شرایط شوری آب آبیاری با استفاده از مدل SWAP

دوره 20، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 97-111

وحید رضا وردی‌نژاد؛ تیمور سهرابی؛ محمد فیضی؛ نادر حیدری؛ شهاب عراقی‌نژاد