کلیدواژه‌ها = آب زلال
تعداد مقالات: 4
1. اثر مقیاس مدل در آزمایش‌های آبشستگی پایه‌های پل

دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 227-240

نرگس رئیسی؛ مهدی قمشی


2. بررسی تأثیر تجمع اجسام شناورچوبی در آبشستگی جلو‌ی پایه دایره‌ای شکل دارای سیستم صفحه شمع

دوره 25، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 141-153

سید میثم مشعشعی؛ مهدی اسدی آقبلاغی؛ حسین صمدی بروجنی


3. اثر طول تکیه‌گاه بر آبشستگی تکیه‌گاه پل در کانال‌های با مقطع مرکب

دوره 22، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 103-114

یوسف رمضانی؛ مهدی قمشی؛ سید حبیب موسوی جهرمی


4. تعیین ابعاد مناسب طوق مستطیلی در کاهش آبشستگی پایه پل

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 51-64

هادی ارونقی؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ احمد فاخری فرد