کلیدواژه‌ها = ساختمان خاک
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر محتوای رطوبتی خاک بر تولید رواناب و هدررفت خاک از شیارها در کرت‌های آزمایشی صحرایی در دامنه‌های با شیب مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

علیرضا واعظی؛ زهرا حقانی


3. تاثیرکاربرد کود گاوی پوسیده و ورمی‌کمپوست برخواص میکرومرفولوژیک در یک خاک لوم‌شنی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 135-146

علی اصغر جعفرزاده؛ طرلان شیخاوندی؛ ویدا منتخبی کلجاهی؛ محمدرضا نیشابوری؛ شکرالله اصغری