کلیدواژه‌ها = توزیع اندازه منافذ
تعداد مقالات: 4
3. اثر قارچ¬های میکوریز آربوسکولار بر برخی خصوصیات فیزیکی و جذب عناصر در یک خاک درشت بافت زیر کشت گوجه¬فرنگی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 33-43

فریبا سمائی؛ شکراله اصغری؛ ناصر علی¬اصغرزاد؛ محمد¬رضا ساریخانی


4. تاثیرکاربرد کود گاوی پوسیده و ورمی‌کمپوست برخواص میکرومرفولوژیک در یک خاک لوم‌شنی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 135-146

علی اصغر جعفرزاده؛ طرلان شیخاوندی؛ ویدا منتخبی کلجاهی؛ محمدرضا نیشابوری؛ شکرالله اصغری