کلیدواژه‌ها = پرولین
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر تنش شوری کلرید سدیم و محلول‌پاشی با سولفات روی بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک گل جعفری افریقایی (TageteserectaL.)

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 105-115

لمیا وجودی مهربانی؛ محمد باقر حسن پور اقدم؛ رعنا ولیزاده کامران


4. تأثیر پیش‌تیمار بذر با باکتری‌های محرک رشد بر رشد رویشی، صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus L.) تحت تنش دمای پایین

دوره 26، شماره 3 بخش 2، پاییز 1395، صفحه 93-104

سمیه بهادری؛ بهروز اسماعیل پور؛ علی اشرف سلطانی طولارود؛ مختار حیدری؛ سرور خرم دل؛ پیمان عباس‌زاده دهجی؛ پریسا شیخ‌زاده مصدق


5. تأثیر قارچ میکوریز واسید سالسیلیک بر شاخص های رشدی و فیزیولوژیک گیاه ریحان در شرایط تنش کم آبی

دوره 26، شماره 3 بخش 1، پاییز 1395، صفحه 51-66

سمیه عقلمند؛ بهروز اسماعیل پور؛ پیمان عباس زاده دهجی؛ علی اشرف سلطانی؛ پریسا جلیل وند


7. تعیین دامنه رطوبتی بدون محدودیت برای رشد نهال پسته در دو سطح تراکمی خاک

دوره 22، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 59-71

داود زارع حقی؛ محمد رضا نیشابوری؛ منوچهر گرجی؛ حسن منیری فر؛ مهدی شرفاء