کلیدواژه‌ها = الگوی خیس شدگی
تعداد مقالات: 2
1. اندازه‌گیری و شبیه‌سازی حرکت آب و جذب ریشه در مدیریت آبیاری هوشمند

دوره 30، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 133-146

احد باحجب خوشنودی؛ سینا بشارت؛ کامران زینال‌زاده


2. بررسی تجربی و عددی توزیع رطوبت خاک در آبیاری قطره ای زیر سطحی در خاک‌های لایه‌ای مسطح و شیب دار

دوره 26، شماره 4.2، زمستان 1395، صفحه 13-27

زهرا نوروزیان؛ علی‌اشرف صدرالدینی؛ امیرحسین ناظمی؛ رضا دلیرحسن نیا