نویسنده = پیمان ورجاوند
تعداد مقالات: 3
1. بررسی میدانی تاثیر مدیریت بهره‌برداری برروی تلفات آب و رسوبگذاری کانال‌های آبیاری

دوره 30، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 75-89

پیمان ورجاوند؛ نادر سلامتی؛ شکراله آبسالان؛ آذرخش عزیزی؛ محی‌الدین گوشه؛ ایرج لک‌زاده


2. شبیه سازی سه بعدی جریان در سرریز جانبی با استفاده از مدل آشفتگی k -e و مقایسه نتایج با مدل فیزیکی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 105-118

پیمان ورجاوند؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ علی اشرف صدرالدینی


3. شبیه سازی جریان در سرریزهای استوانه ای با استفاده از مدل Fluent و مقایسه نتایج با مدل فیزیکی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 59-69

پیمان ورجاوند؛ داود فرسادی زاده؛ پیام خسروی نیا؛ زهرا رفیعی