نویسنده = علی محمد خورشیددوست
تعداد مقالات: 3
1. پیش‌بینی پتانسیل تبخیر با حذف نویز داده‌ها در ایستگاه سینوپتیک تبریز

دوره 26، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 105-118

علی محمد خورشیددوست؛ سعید جهانبخش اصل؛ حامد عباسی؛ سعید فرزین؛ حمید میرهاشمی


2. مدل‌سازی و تحلیل تأثیر ترکیبی متغیرهای هواشناسی بر قدرت تبخیری جو با استفاده از معادله ساختاری (مطالعه موردی: شهرستان تبریز)

دوره 25، شماره 4 بخش 2، زمستان 1394، صفحه 257-270

علی محمد خورشیددوست؛ سعید جهانبخش اصل؛ حمید میر هاشمی؛ سعید فرزین


3. تعیین مکان‌های مناسب برای کشت کلزا در استان کردستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 21، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 37-48

علی محمد خورشیددوست؛ سید اسعد حسینی؛ کاوه محمدپور