نویسنده = پریسا علمداری
ارزیابی تناسب اراضی دشت زنجان برای کشت آبی گندم، یونجه و سیب‌زمینی با استفاده از شاخص تناسب تطبیقی

دوره 29، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 137-149

محمد امیر دلاور؛ یاسر صفری؛ پریسا علمداری؛ زهرا نوری


شناسایی و مطالعه کانی‌های رس در یک توالی لس-پالئوسول (مطالعه موردی: منطقه نکا)

دوره 28، شماره 4، دی 1397، صفحه 225-249

بهزاد امیری؛ محمد امیر دلاور؛ پریسا علمداری؛ آرمان نادری