نویسنده = علی اصغر جعفرزاده
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد فاصله تاکسنومیک و خوشه‌بندی برای تعیین میزان نزدیکی و شباهت خاک‌های آهکی، گچی و شور آذربایجان شرقی در دو سیستم طبقه‌بندی خاک

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 183-194

ویدا منتخبی کلجاهی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ شاهین اوستان؛ فرزین شهبازی؛ رضا عربی بلاغی


2. بررسی اثر نوع کاربری اراضی بر تخلخل خاک با استفاده از پردازش تصویر

دوره 28، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 219-233

علی اصغر جعفرزاده؛ مهدی نوروزی؛ حسین رضایی


3. کارایی سامانه‌های رده‌بندی آمریکایی (ST) و جهانی (WRB) در توصیف ویژگی‌های خاک‌های شور و گچی در برخی مناطق استان آذربایجان شرقی

دوره 28، شماره 1، بهار 1397، صفحه 55-67

ویدا منتخبی‌کلجاهی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ شاهین اوستان؛ فرزین شهبازی