نویسنده = عادل ریحانی تبار
توزیع شکل‌های مختلف سرب، روی، کادمیم و مس در یک خاک آهکی آلوده

دوره 30، شماره 4، دی 1399، صفحه 59-73

10.22034/ws.2020.11647

منوچهر قنبری یامچی؛ شاهین اوستان؛ عادل ریحانی تبار


سینتیک رهاسازی مس توسط DTPA از خاک‌های آهکی استان آذربایجان شرقی

دوره 29، شماره 3، مهر 1398، صفحه 181-195

عادل ریحانی تبار؛ الهام عبدالملکی؛ نصرت اله نجفی؛ شاهین اوستان


تأثیر حذف کربنات‌ها بر جذب روی در برخی خاک‌های آهکی ایران

دوره 22، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 125-150

عادل ریحانی تبار


سینتیک آزاد شدن منگنز در برخی از خاکهای آهکی ایران

دوره 20، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 131-142

عادل ریحانی تبار


تأثیر کود فسفر بر جذب روی در برخی از خاکهای آهکی ایران

دوره 20، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 47-60

عادل ریحانی تبار