نویسنده = سید علی محمد مدرس ثانوی
تعداد مقالات: 1
1. اثر محلول‌پاشی آهن و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش سبز در شرایط تنش کم‌آبی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 13-25

سجاد اقدسی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ مجید آقاعلیخانی؛ حامد کشاورز