نویسنده = یعقوب دین پژوه
بررسی روند شاخص‌های دبی کم جریان در رودخانه‌های منتخب استان لرستان

دوره 33، شماره 2، تیر 1402، صفحه 91-104

10.22034/ws.2021.46123.2416

یعقوب دین پژوه؛ پگاه حیدری؛ سعید صمدیان فرد


تحلیل روند تغییرات تدریجی و سریع عوامل هیدرواقلیمی حوضه آبریز ( مطالعه موردی : حوضه لیقوان چای )

دوره 29، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 97-110

رضا کنعانی؛ احمد فاخری فرد؛ محمد علی قربانی؛ یعقوب دین پژوه


بهره‌برداری بهینه از مخزن با استفاده از طرح‌واره‌های ژنتیک و مجموعه ذرات (مطالعه موردی: سد علویان)

دوره 27، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 17-29

یعقوب دین پژوه؛ محمدتقی ستاری؛ سالمه ابراهیمی؛ صابره دربندی


بررسی روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت میاندوآب با استفاده از روش مان– کندال

دوره 25، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 221-235

علی کلاهدوزان؛ یعقوب دین پژوه؛ داریوش عباسپور؛ محمد قربانیان


مدل تخمین جریان رودخانه بر اساس بازسازی فضای حالت آشوبی

دوره 22، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 1-16

فرنوش مرادی زاده کرمانی؛ محمدعلی قربانی؛ یعقوب دین پژوه؛ داود فرسادی زاده