ارزیابی مدل AquaCrop در پیش‌بینی عملکرد دانه و بیوماس گندم، تحت تنش کم‌آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان

2 استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز، رامهرمز

3 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه

4 مربی گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز، رامهرمز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating AquaCrop Model Performance to Predict Grain Yield and Wheat Biomass, Under Water Stress

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Amiri 1
  • Abdollah Bahrani 2
  • Afshin Khorsand 3
  • Mahta Haghjoo 4

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calibration
  • Model
  • Simulation
  • Validation
  • Winter wheat