ارزیابی روش‏های تعیین ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان بر اساس آزمون پمپاژ در استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زمین‏ شناسی- آب‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

2 دانشیار بخش علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Methods for Determining the Aquifer Hydrodynamic Coefficients based on Pumping Test in Fars Province

نویسندگان [English]

  • Alireza Nasimi 1
  • Zargam Mohammadi 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytical Model
  • Hydraulic conductivity
  • Skin effect
  • Transmissivity
  • Wellbore storage