کاربرد مدل تلفیقی AR-ARCH در پیش‌بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

3 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Combined AR-ARCH model in Forecasting Urmia Lake Water Level

نویسندگان [English]

  • Marziye Abbaszadeh Afshar 1
  • Keivan Khalili 2
  • Javad Behmanesh 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autoregressive
  • Conditional variance
  • Linear models
  • Nonlinear models
  • Time Series