تعیین اندازه بهینه‌ فاصله مکانی برای شبیه‌سازی عددی جریان غیر‌ماندگار در شبکه‌های آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Optimum Reach Length for Numerical Simulation of Unsteady Flow in Irrigation Networks

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Heidari 1
  • Samira Yousefi 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation network
  • Optimum reach length
  • Preissman scheme
  • Response time
  • Unsteady flow