سرریزهای کلید پیانویی با دیوار پاراپت مثبت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیات علمی گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Piano Key Weirs with Positive Parapet Wall

نویسندگان [English]

  • Alireza Afzalian 1
  • Javad Ahadian 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Angled parapet wall
  • Increase of water level
  • labyrinth weirs
  • Ogee weirs
  • piano key weirs