سرریزهای کلید پیانویی با دیوار پاراپت مثبت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیات علمی گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Piano Key Weirs with Positive Parapet Wall

نویسندگان [English]

  • Alireza Afzalian 1
  • Javad Ahadian 2
1 M.Sc. Student, Dept. of Hydraulic Structures, Water Engineering and Environmental issues, Shahid Chamran University of Ahvaz, (SCU), Ahvaz, Iran
2 Associate Professor, Dept. of Hydraulic Structures, Water Engineering and Environmental issues, Shahid Chamran University of Ahvaz, (SCU), Ahvaz, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Angled parapet wall
  • Increase of water level
  • labyrinth weirs
  • Ogee weirs
  • piano key weirs