اثر ریزوسفر لوبیا بر سینتیک آزادسازی فسفر در خاک‌های آهکی دشت شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر در مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مازندران، ایران

2 استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Bean Rhizosphere on Phosphorus Release Kinetics in Calcareous Soils of Shahrekord Plain

نویسندگان [English]

  • Tahereh Raiesi 1
  • Alireza Hoseinpour 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kinetics equations
  • Phosphorus
  • Rhizobox
  • Rhizosphere
  • Successive extraction