ارزیابی آلودگی فلزات سنگین با استفاده از فاکتور آلودگی در خاک اراضی با کاربری‌های مختلف در بخش مرکزی استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دوره کارشناسی ارشد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Heavy Metals Contamination Assessment in Soils of Different Land Uses in Central District of Zanjan Province Using Contamination Factor

نویسندگان [English]

  • Ali Afshari 1
  • Hosein Khademi 2
  • Mohammad Amir Delavar 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Background concentration
  • Cadmium
  • Contaminated classes
  • Urban uses
  • Zanjan