شناسایی مولکولی و بیوشیمیایی جدایه‌های باکتریایی مورد استفاده در برخی از کود‌های زیستی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی خاک- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تبریز

2 استادیار بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک - دانشکده کشاورزی- دانشگاه تبریز

3 استاد بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک - دانشکده کشاورزی- دانشگاه تبریز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular and Biochemical Identification of the Bacterial Isolates Used in Common Biofertilizers in Iran

نویسندگان [English]

  • Bahman Khoshrou 1
  • Mohammadreza Sarikhani 2
  • Naser Aliasgharzad 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barvar
  • Biofertilizer
  • Molecular and biochemical identification
  • Nitroxin
  • PGPR