بررسی خصوصیات جریان‌های غلیظ در مخزن سد سفیدرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند

2 استاد، گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

رسوبگذاری در مخازن سدها امری اجتناب ناپذیر است که جریان­های غلیظ یکی از مهم­ترین عوامل موثر توزیع رسوب در آن­ها می­باشند. شناختن خصوصیات جریان­های غلیظ در یک سد می­تواند کمک شایانی جهت مدیریت و خروج این جریان­ها از مخزن سد باشد. سد سفیدرود در استان گیلان به عنوان یکی از سدهای مخزنی مهم کشور است که دارای مشکلات زیادی در زمینه رسوبگذاری و از دست رفتن حجم مخزن می­باشد. در تحقیق حاضر، وقوع جریان­های غلیظ در سد سفیدرود و خصوصیات آن شامل سرعت پیشانی، عمق نقطه غوطه­وری و فاصله آن از بدنه سد در دبی­ها و ترازهای مختلف سطح آب مخزن، با استفاده از مدل TCM مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهند، بسته به دبی جریان و تراز بهره­برداری مخزن، عمق نقطه غوطه­وری تغییراتی بین 2/2 تا 3/8 متر، محل تشکیل آن بین 6 تا 11 کیلومتری از سد و سرعت پیشانی جریان غلیظ تغییراتی تا 48/0 متر در ثانیه را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Turbidity Currents Properties in Sefidroud Dam Reservoir

نویسندگان [English]

  • Y Ramezani 1
  • H Khozeyme-Nejad 1
  • M Ghomeshi 2
چکیده [English]

Sediment deposition in reservoirs is inevitable and the turbidity current is one of the most important factors that affects sediment distribution in reservoirs. Knowledge about the turbidity currents properties can help to manage and release these currents from dam reservoirs. The Sefidroud dam reservoir has many problems on water storage due to sediment deposition. In this study, the properties of these currents including head velocity, plunge point depth and its distance from the dam are simulated by TCM model, in different discharges and water elevations of the Sefidroud reservoir. The results show, depending on the discharge and water elevation, plunge point depth changes from 2.2 to 8.3 m, its distance is between 6-11 km from the dam structure and the head velocity variation is up to 0.48 m/sec.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Head velocity
  • Plunge point
  • Sefidroud dam
  • TCM model
  • Turbidity current