کلیدواژه‌ها = آذربایجان شرقی
تعداد مقالات: 5
1. سینتیک رهاسازی مس توسط DTPA از خاک‌های آهکی استان آذربایجان شرقی

دوره 29، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 181-195

عادل ریحانی تبار؛ الهام عبدالملکی؛ نصرت اله نجفی؛ شاهین اوستان


2. تعیین شکل‌های شیمیایی مس و روابط آن‌ها با ویژگی‌های خاک در برخی خاک‌های استان آذربایجان شرقی

دوره 27، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 63-74

امید کمانگر؛ عادل ریحانی تبار؛ شاهین اوستان


3. تعیین شکل‌های شیمیایی آهن و روابط آن‌ها با ویژگی‌های خاک در برخی خاک‌های استان آذربایجان شرقی

دوره 26، شماره 2- بخش1، تابستان 1395، صفحه 205-215

ندا پاشاپور؛ عادل ریحانی تبار؛ شاهین اوستان


4. تحلیل خشکسالی کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی با تاکید بر سنجش از دور و شاخص وضعیت پوشش گیاهی

دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 113-123

مجید رضایی بنفشه؛ علی رضایی؛ مجتبی فریدپور


5. ارزیابی چند روش عصاره‌گیری برای تعیین فسفر قابلاستفاده گیاه ذرت در برخی خاک‌های آهکی استان آذربایجان شرقی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 199-214

محمد‌ رضا مقصودی؛ عادل ریحانی تبار؛ نصرت اله نجفی