کلیدواژه‌ها = بارندگی
تعداد مقالات: 4
1. عوامل فیزیکی تعیین کننده ضریب رواناب در حوزه‌های آبخیز استان اردبیل

دوره 27، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-14

عادله علیجانپور شلمانی؛ علی رضا واعظی


2. بررسی ریسک کاشت و تعیین زمان مناسب آبیاری تکمیلی گندم دیم در دشت تبریز

دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 307-320

معین هادی؛ ابوالفضل مجنونی هریس؛ رضا دلیرحسن نیا


3. روندهای تغییر اقلیم طی دو دوره در همدان و تبریز

دوره 20، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 143-155

مصطفی کریمی کاخکی؛ علی سپهری


4. ارزیابی روش‌های زمین‌آمار در برآورد توزیع مکانی بارش استان همدان در محیط GIS

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 147-164

صفر معروفی؛ گلمر گل‌محمدی؛ حمید زارع ابیانه؛ کوروش محمدی