کلیدواژه‌ها = مدلسازی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی قابلیت تصاویر جهت مدل سازی شوری خاکIRS-P

دوره 26، شماره 2 بخش 2، تابستان 1395، صفحه 177-187

محمد خوان یغما؛ ناصر احمدی؛ نادر جلیل نژاد


3. مدلسازی رابطه دبی - اشل در رودخانه‌ها با استفاده از سیستم‌های هوشمند

دوره 20، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 15-31

علی سلطانی؛ احسان علیائی؛ محمدعلی قربانی


4. برنامه‌ریزی ژنتیک و کاربرد آن در مدل‌سازی فرآیند بارش- رواناب

دوره 20، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 62-71

علی سلطانی؛ محمد‌علی قربانی؛ احمد فاخری‌فرد؛ صابره دربندی؛ داود فرسادی‌زاده3