کلیدواژه‌ها = اسید هومیک
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر کاربرد کودهای آلی و فسفر بر تجمع کروم VI در گیاه تربچه آبیاری شده با آب آلوده

دوره 26، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 79-90

قاسم صیدالی؛ علی عباسپور؛ حمیدرضا اصغری؛ حسن قربانی قوژدی


2. تاثیر اسید هومیکبر جذب نیتروژن، فسفر و شاخصهای تنش در کاهوی آلوده به کادمیوم

دوره 20، شماره 1، بهار 1389، صفحه 87-98

مریم حقیقی؛ محسن کافی؛ تکتم سادات تقوی؛ عبدالکریم کاشی؛ غلامرضا ثواقبی