کلیدواژه‌ها = آبیاری
واکاوی نقش عوامل موثر بر بهره‌وری آب به روش تحلیل عاملی (مطالعه موردی: استان قزوین)

دوره 33، شماره 3، مهر 1402، صفحه 69-81

10.22034/ws.2022.50552.2460

محسن اینانلو طایفه یغمورلو؛ بیژن نظری؛ عباس ستوده نیا


اثرهای نیتروژن و آب آبیاری بر تولید ذرت علوفه‌ای در دو سامانه کشت کم‌خاک‌ورزی و مرسوم

دوره 28، شماره 4، دی 1397، صفحه 43-56

عبدالحسین ضیائیان؛ علی داد کرمی؛ غلامرضا معافپوریان؛ لادن جوکار


پیامد آبیاری با پساب شهری پالایش نشده همدان بر فراوانی کلیفرم‌های روده‌ای در خاک و بافت سبزی‌ها

دوره 28، شماره 4، دی 1397، صفحه 57-68

علی اکبر صفری سنجانی؛ نسرین حسنعلی‌زاده؛ قاسم رحیمی


بهینه کردن مصرف آب سویا در شرایط خشکسالی

دوره 21، شماره 4، آذر 1390، صفحه 53-64

پریسا شاهین رخسار؛ سامیه رئیسی