کلیدواژه‌ها = بارش- رواناب
تعداد مقالات: 4
1. توسعه مدل‌های تحلیلی- احتمالاتی به‌منظور برآورد رواناب شهری

دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-17

میلاد مرادی؛ صمد دربندی؛ صابره دربندی


3. شبیه سازی بارش – رواناب با استفاده از تئوری سیستم گری (مطالعه موردی: حوضه آبریز لیقوان)

دوره 24، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 121-133

رضا مکاریان؛ احمد فاخری فرد؛ محمد علی قربانی


4. مقایسه مدل¬های مخزنیGUHR ، هیبرید و نش در استخراج هیدروگراف واحد حوضه (مطالعه موردی : حوضه کمانج علیا)

دوره 22، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 103-115

نسیم فاضل مدرس؛ فائقه نیازی؛ حامد مفید؛ احمد فاخری فرد