کلیدواژه‌ها = کم آبیاری
تعداد مقالات: 3
1. تعیین تابع برتر آب – شوری – عوامل کیفی عملکرد ارقام پنبه ورامین و خرداد

دوره 27، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 49-61

محمد حسین نجفی مود؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی


2. تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی فسفر بر شاخص¬های رشد و عملکرد ذرت دانه¬ای تحت شرایط کم آبیاری در منطقه کرج

دوره 22، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 51-67

غلامعباس اکبری؛ مهدی قورچیانی؛ حسینعلی علیخانی؛ ایرج اله دادی؛ مهدی زارعی


3. تاثیر کم آبیاری روی رشد و عملکرد خیار گلخانه ای

دوره 20، شماره 1، بهار 1389، صفحه 15-25

نادر کریمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ امیر حسین ناظمی؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ فرهاد دهقانی