کلیدواژه‌ها = منگنز به سهولت قابل کاهش
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر اکسایش Cr(III) به Cr(VI) در تعدادی از خاک¬های شمال و شمال¬غرب ایران

دوره 22، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 31-49

سیدرسول حسینی؛ شاهین اوستان؛ ناصر علی اصغرزاد؛ نصرت‎اله نجفی