کلیدواژه‌ها = طوق
تعداد مقالات: 5
1. بررسی عددی و آزمایشگاهی آبشستگی در اطراف گروه پایه کج توأم با طوق و مواد نانو رس

دوره 31، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 27-40

10.22034/ws.2021.11637

هادی ارونقی؛ فاطمه جعفری؛ اکرم عباسپور؛ علی حسین زاده دلیر


3. بررسی آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل باله¬ای شکل با طوق

دوره 23، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 221-234

نسرین حسن پور؛ علی حسین زاده لیر؛ هادی ارونقی


4. تاثیر توأم صفحات مستغرق و طوق در کاهش آبشستگی پایه¬های مستطیلی با دماغه¬ی گرد

دوره 22، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 87-101

سید حسین حسینی؛ علی حسین¬زاده دلیر؛ داود فرسادی¬زاده؛ هادی ارونقی؛ محمد علی قربانی


5. تاثیر طوق در کاهش آبشستگی اطراف آبشکن‌ها

دوره 21، شماره 1، بهار 1390، صفحه 15-28

پیام خسروی‌نیا؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ داود فرسادی‌زاده؛ احمد فاخری‌فرد