کلیدواژه‌ها = پایداری خاکدانه
تعداد مقالات: 5
2. تأثیر توزیع اندازه ذرات اولیه بر پایداری خاکدانه در کلاس¬های مختلف اندازه

دوره 23، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 207-219

مجید محمودآبادی؛ بهاره احمدبیگی


4. تاثیر پلی آکریل آمید، کود دامی، ورمی کمپوست و لجن بیولوژیکی بر پایداری خاکدانه ها، مقاومت فروروی و آب قابل استفاده در یک خاک لوم شنی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 15-29

شکراله اصغری؛ محمدرضا نیشابوری؛ فریبرز عباسی؛ ناصر علی اصغرزاد؛ شاهین اوستان


5. اثرات تناوب زراعی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم دیم

دوره 20، شماره 1، بهار 1389، صفحه 73-86

مهدی رحمتی؛ محمد رضا نیشابوری؛ شاهین اوستان؛ ولی فیضی اصل