کلیدواژه‌ها = مدل فیزیکی
تعداد مقالات: 8
3. بررسی نوسان مانع با وجود مانع ثابت در بالادست کانال روباز با استفاده از مدل فیزیکی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 97-106

محمد رضا اطمینان؛ احمد جعفری؛ سعید جلیلی؛ جواد ظهیری


4. کنترل جابه‌جائی عرضی قوس‌های رودخانه‌ای با نصب صفحات شناور

دوره 28، شماره 1، بهار 1397، صفحه 131-143

عزیز سوزه پور؛ محمود شفاعی بجستان


5. بررسی آزمایشگاهی هیدرولی کسرریز نعل اسبی و تأثیر طول سرریز در ضریب دبی

دوره 26، شماره 3 بخش 1، پاییز 1395، صفحه 145-159

وحید حسن زاده؛ فرزین سلماسی؛ علی حسین زاده دلیر؛ اکرم عباسپور؛ هادی ارونقی


8. اثر ارتفاع زبری بستر تندآب بر استهلاک انرژی با استفاده از مدل فیزیکی

دوره 22، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 95-106

مصطفی رحمانشاهی زهابی؛ محمود شفاعی بجستان