کلیدواژه‌ها = خشکسالی
تعداد مقالات: 9
1. کاربرد روش الگوریتم ژنتیک در برآورد پارامترهای سری زمانی خطی به منظور پیش‌بینی خشکسالی

دوره 30، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 43-57

10.22034/ws.2020.11643

عباس عباسی؛ کیوان خلیلی؛ جواد بهمنش؛ اکبر شیرزاد


2. ارزیابی انتخاب تابع توزیع احتمالاتی مناسب در استفاده از شاخص‌های خشکسالی SPI و RDI

دوره 28، شماره 1، بهار 1397، صفحه 29-40

حسین رضایی؛ ندا خان محمدی؛ مجید منتضری؛ جواد بهمنش


3. بررسی ارتباط زمانی رخداد خشکسالی هواشناختی و خشکسالی آب‌های سطحی ( مطالعه موردی: حوضه بیلوردی-دوزدوزان)

دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-15

اسماعیل اسدی؛ عطیه وکیلی‌فرد؛ کیومرث ابراهیمی؛ احمد فاخری‌فرد؛ صابره دربندی دربندی


5. تحلیل روند بارش و ارزیابی خشکسالی های هواشناسی ایران با استفاده از روش هربست

دوره 26، شماره 3 بخش 1، پاییز 1395، صفحه 127-143

محمد عیسی زاده؛ مهری کاکی؛ احمد فاخری فرد


6. تغییرات زمانی و مکانی تراز آب‌زیرزمینی دشت‌ قروه و دهگلان و رابطه‌ آن با خشکسالی

دوره 26، شماره 3 بخش 2، پاییز 1395، صفحه 143-155

فریده عباسی؛ مریم آذرخشی؛ کامران چپی؛ مهدی بشیری


7. ارزیابی عملکرد معیار ناسازگاری استوار در روش گشتاورهای خطی

دوره 26، شماره 2 بخش 2، تابستان 1395، صفحه 221-235

امین عبدی؛ یوسف حسن زاده


8. پایش بلند مدت خشکسالی¬های ارومیه با استفاده از شاخص کمبود توأم

دوره 23، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 87-103

رسول میرعباسی نجف آبادی؛ احمد فاخری¬فرد؛ یعقوب دین¬پژوه؛ سید سعید اسلامیان


9. تأثیر خشکسالی بر تراز آب زیر زمینی در دو دهه اخیر (مطالعه موردی: دشت اردبیل)

دوره 21، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 165-179

فرناز دانشور وثوقی؛ یعقوب دین پژوه؛ محمد تقی اعلمی