کلیدواژه‌ها = کربن خاک‌دانه‌ای
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تیپ جامعه گیاهی بر توزیع اندازه خاکدانه‌ها در حوضه گنبد (همدان)

دوره 26، شماره 4.2، زمستان 1395، صفحه 257-271

خدیجه سالاری نیک؛ محسن نائل؛ علی اکبر صفری سنجانی؛ قاسم اسدیان